PIERWSZY KRYZYS

Jeden z pierwszych wewnętrznych kryzysów miał miejsce wówczas, gdy nowy dyrektor zwołał pierwsze zebranie dla kierownictwa na ósmą trzydzieści. W dniu zebrania zespół nie był jeszcze w komplecie o dziewiątej. Jones, w garniturze i krawacie, spoglądał ponuro na spóźnialskich: „Powiem to tylko raz i nie będę się już powtarzał. Wszelkie …

SZEF OBEJMUJĄCY STANOWISKO

Dla ułatwienia porównań, tekst testowej analizy przypadku został ponumero­wany w sposób analogiczny do zamieszczonych niżej pytań.Firma komputerowa Saturn Computer Company, tak jak wiele innych bazujących na wysokiej technologii przedsiębiorstw z „Doliny Krzemowej”, wystartowała jak rakieta. Tak jak wiele innych firm, wraz z zaostrzeniem się konkurencji ze strony dużych korporacji ze …

KTÓRY STYL?

Który ze stylów przywództwa wyróżnionych przez Fiedlera będzie prawdopodobnie najbardziej odpowiedni w stosunku do programistów?Wydaje się, że zorientowany na stosunki byłby najbardziej …

PRZYWÓDZTWO

Wydaje się, że menedżerowie muszą podejmować się przywództwa jako części funkcji kierowania. Odpowiedni styl przywództwa będzie jednak zależał od (1) czynników samej …

INSTRUMENTALNOŚĆ ZADANIA

Roscoe wierzył w instrumentalność nowego zadania oraz przypisywał dużą wartość rezultatowi. Problem leży w jego słabym oczeki­waniu, iż wysiłek doprowadzi do osiągnięcia …

MODYFIKOWANIE ZACHOWAŃ

Roscoe L. jest nocnym recepcjonistą w dużym motelu w jednej z popularnych miejscowości wypoczynkowych. Dan D., dyrektor motelu, zaproponował Roscoe’owi: „Oprócz wykonywania …

MOTYWOWANIE

Motywowanie oznacza stosowanie środków, za pomocą których każdy pracownik dąży do osiągnięcia i osiąga cele spełniające jego osobiste potrzeby.Specjaliści w tej dziedzinie …

POKAZANE RELACJE

Relacje pomiędzy Sally i jej podwładnymi wykazują niski poziom jej potrzeby afiliacji, co samo w sobie nie jest koniecznie negatywne. Niewiele można …

NA PODSTAWIE DANYCH

Dlaczego psycholog, na podstawie podanych informacji, doszedł do takiego właśnie wniosku? Poniżej podany jest sposób, w jaki wezwany konsultant mógł zinterpretować omówione teorie …

GOTOWOŚĆ W PODEJMOWANIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Demonstrowana jest poprzez (1) gotowość podejmowania odpowiedzialno­ści, (2) pragnienie otrzymywania, poprzez proces sprzężenia zwrotnego, natychmiastowych i konkretnych informacji na temat własnych dokonań …