GRUPY SPOŁECZNE

Nieformalne grupy pracownicze mogą być lepiej określone jako grupy „koleżeńskie” lub grupy „wspólnych interesów”. Ich cele i więzi niekoniecznie związane są z pracą, chociaż grupy takie mogą mieć silny wpływ na poszczególne sytuacje w czasie pracy. Nieformalne grupy powstają rozmaicie. Osoby z różnych działów, które razem grają w kręgle, dojeżdżają jednym samochodem do pracy lub mieszkają w tej samej dzielnicy, mogą być postrzegane w pracy jako posiadające wspólne interesy. Osoby z jednego wydziału mogą tworzyć klikę, ponieważ wykorzystują w pracy te same umie­jętności lub nie lubią tego samego szefa czy współpracownika, albo nie lubią bądź preferują dany rodzaj zadań. Grupy częstokroć powstają wyłącznie dlatego, że ludzie o podobnych osobowościach czują do siebie wzajemną sympatię.Grupy mogą być homogeniczne lub o mieszanym składzie, stabilne lub niestabilne, duże lub małe.Grupy homogeniczne (jednorodne) mają tendencję do silniejszej od grup heterogenicznych (zróżnicowanych) spoistości oraz odporności na wpływy zewnętrzne. Menedżer, na przykład, przy próbie narzucenia zmiany w regułach pracy spotka się z silniejszym oporem ze strony grupy homogenicznej niż grupy o mieszanym członkostwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *