INNI AUTORZY

Inni autorzy zauważyli, że to, co Herzberg nazywa ,,teorią dwuczyn- nikową”, jest zgodne z (1) fizjologicznymi potrzebami niższego rzędu i i „psychologicznymi” potrzebami wyższego rzędu u Maslowa oraz |   (2) z teorią X na niższych i teorią Y na wyższych poziomach u McGregora.Wzajemne stosunki menedżera z grupami pracowników mają inny charakter niż jego stosunki z poszczególnymi osobami. Stosunki z grupa­mi są być może najtrudniejsze do ukształtowania i podtrzymania w produktywny sposób.Grupa pracowników jest czymś więcej niż tylko zbiorem jednostek, grupa ma własny charakter i musi być traktowana jako odrębnajakość. Grupy mogą być ustanowione przez formalne zarządzenia kierownictwa lub mogą tworzyć się stopniowo i nieformalnie. Formalne grupy pracownicze ustanawiane są przez kierownictwo w celu dokładnego ustalenia: kto robi, co i w stosunku do kogo. Grupy te określane są jako „oddział”, „dywizja”, „wydział”, „dział”, „sekcja”, „zespół projektowy”, „komisja” itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *