NORMY I ROLE W MAŁYCH GRUPACH PRACOWNICZYCH

W grupach, a szczególnie w małych grupach, zorganizowanych w formalny sposób przez menedżera, ale także w powstałych nieformalnie, rozwija się specyficzny rodzaj władzy. Grupy ustalają bowiem normy, którym człon­kowie muszą się podporządkować, oraz role, które rozdzielają nieformalnie odpowiedzialność. Te normy i role mogą funkcjonować w ten sposób, że wspierają bądź przeciwdziałają osiągnięciu formalnych celów organizacji. Normy grupowe są to standardy dopuszczalnego zachowania, które stopniowo ewoluują wewnątrz grupy. Przestrzeganie tych norm przez członków grupy wzmacnia jej spójność, co odróżniają od osób z zewnątrz. Wiele z tych norm jest w istocie nieszkodliwych, tak jak na przykład podobne ubieranie się, podobne style czesania włosów czy stosowanie w rozmowie tego samego żargonu. Inne normy mogą nieść wraz z sobą istotną władzę, tak jak na przykład, gdy grupa ustala dla swoich członków, ile pracy zostanie wykonane lub jakiej będzie ona jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *