OD PRACOWNIKÓW

Produktywność organizacji zaczyna się od jej pracowników, którzy wiedzą, czego się od nich oczekuje, jeśli chodzi o wykonanie zadań i współpracę z tym związaną. Menedżer odpowiada za przekazanie tych informacji.  Kamieniem węgielnym dla produktywnych stosunków z pracownikami jest posiadana przez nich dokładna wiedza o tym, czego kierownictwo i or­ganizacja oczekują od nich, jeżeli chodzi o pracę i współpracę .Tak „oczekiwania dotyczące pracy”, jak i „współpraca”, kooperacja, są pojęciami złożonymi, które wymagają bliższej analizy, by uchwycić ich pełne znaczenie. Podczas gdy menedżerowie oceniani są na podstawie osiąganych rezul­tatów, pracownicy oceniani są nie tylko poprzez rezultaty, ale także na podstawie tego, jak bardzo starają się je osiągnąć. Jest to ważna różnica i są po temu dwa powody: (l) pracownicy nie mają kontroli nad zasobami, które są im udostępniane, oraz (2) pracownicy wykonują pracę głównie pod kierownictwem menedżerów.Oczekiwania dotyczące pracy – w przypadku pracowników wykonaw­czych – stanowią połączenie zachowań i rezultatów określanych przez kierow­nictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *