POSTRZEGANIE ŚWIATA

Percepcja odnosi się do tego, w jaki sposób dana osoba postrzega świat. Jedna osoba będzie widziała daną pracę jako „nudną”, inna jako „inte­resującą”. Jeden pracownik może postrzegać swojego szefa jako „tyrana”, podczas gdy współpracownik widzi szefa jako osobowość stanowiącą dla niego „wyzwanie”. Takie kwestie są związane nie tyle z problemem prawdy, ile raczej interpretacji. Interpretujemy to, z czym się spotykamy, w taki sposób, by zgadzało się z naszym obrazem świata. Obrazy takie pomagają nam radzić sobie z życiem, ale mogą też być źródłem słabości, jeżeli będziemy się upierali przy jednostronnych ocenach tego, co przywykliśmy postrzegać jako „niesłuszne”. Na przykład mechanizm samospełniającego się proroctwa spowoduje, że jeżeli menedżer uzna, że pracownik jest nieodpowiedzialny, to pracownik ten – reagując subtelnie na ocenę menedże­ra – rzeczywiście okaże się takim. Potencjał obejmuje „uzdolnienia” czy wrodzone predyspozycje osoby do wykonywania danej czynności, przy odpowiednim przygotowaniu i stwo­rzeniu możliwości działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *