POTRZEBY LUDZKIE

Każde działanie podjęte przez człowieka, niezależnie od tego, jak błaho czy impulsywnie może się przejawiać, jest próbą spełnienia jakiejś potrzeby. W większości przypadków działania nie są podejmowane dla enigmatycz­nych celów; podejmowane są z nadzieją na spełnienie tych potrzeb, które dana osoba uznaje za ważne. Im lepiej menedżer potrafi wyczuć znaczenie danej potrzeby dla pracownika, tym jest bardziej prawdopodobne, że będzie mógł stworzyć warunki umożliwiające realizację tej potrzeby. Czyniąc tak, menedżer motywuje pracownika. Kiedy uwarunkowanie motywujące zgadza się z potrzebami pracownika oraz celami organizacji, rezultatem jest produktywny pracownik. Znakomity psycholog, Abraham Maslow zauwa­żył, że ludzie podejmują działania, by spełnić ważne dla nich potrzeby. Wykazał również, że ta sama osoba w różnym czasie dąży do zaspokojenia różnych potrzeb. To, co jest ważne dla danej jednostki na tydzień przed wypłatą, być może nie będzie aż tak ważne po wypłacie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *