PRODUKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI

Produktywność organizacji zaczyna się od jej pracowników, którzy wiedzą, czego się od nich oczekuje, jeśli chodzi o wykonywanie zadań współpracę z tym związaną. Menedżer odpowiada za przekazanie tych informacji.Praca poszczególnych jednostek jest w znacznym stopniu uza­leżniona od ich niepowtarzalnej percepcji, potencjału i osobowości. Menedżerowie muszą akceptować różnice między ludźmi jako „dane”, ponieważ są one związane z dziedzicznością, środowiskiem i doświad­czeniem jednostek; muszą też pamiętać, że możliwości zmian są bardzo ograniczone.Praca danej jednostki jest również odbiciem jej osobistych po­trzeb, postaw i wartości. Menedżerowie muszą być na to wyczuleni w taki sposób, by tworzyć sprzyjające warunki dla wyzwolenia potencjału wszystkich osób.Produktywne stosunki menedżera z poszczególnymi pracownika­mi wpływają na efektywność całej organizacji. Wzajemne stosunki menedżera z grupami pracowników mają inny charakter niż jego stosunki z poszczególnymi osobami. Stosunki z grupami są być może najtrudniejsze do ukształtowania i podtrzymywania w produk­tywny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *