TYPY GRUP

Grupy stabilne charakteryzują się małymi zmianami w członkostwie. Prawdopodobnie będą zachowywały się jak stowarzyszenia zamknięte – doma­gając się od członków lojalności i prezentując silny front w stosunku do osób z zewnątrz, takich jak ludzie z innymi umiejętnościami lub z innych wydziałów.Niestabilne grupy przejawiają tendencję do większej otwartości, lecz w rezultacie tego trudniej jest przewidywać ich zachowania. Dla przykładu, menedżer może zakładać, że grupa pracowników biurowych jest stosunkowo pasywna, by następnie niespodziewanie dla siebie napotkać na silny opór w stosunku do wprowadzanych zmian po uzupełnieniu składu wydziału o nowych pracowników. Małe grupy pracownicze są określane jako „cegiełki organizacji”, ponieważ są podstawowymi kolektywami, które wywierają na organizację duży wpływ – pozytywny lub negatywny – mogą też być obojętne wobec działań innych. Małe grupy są na ogół bardziej spójne, szybciej się komunikują oraz sprawiedliwiej rozdzielają władzę pomiędzy członkami, niż grupy duże. Duże grupy mogą mieć do dyspozycji większe zasoby, a zatem posiadać większą zdolność tworzenia, ale często wykazują tendencję do (1) rozpadu na mniejsze frakcje lub (2) do tworzenia szeregu niekorzystnych stosunków „przywódca – podwładny”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *