KURCZĄCE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWO

Dla ułatwienia porównań, tekst testowej analizy przypadku jest ponumerowany analogicznie do pytań podanych niżej.Firma przemysłu drzewnego Peg-Top Lumber Company w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. Rozpoczynając od małego tartaku, w północno-zachodnim regionie kraju na początku wieku, zpiegiem cza stL się właścicielem kilku większych tartaków oraz lasów. Na począ ku at siedemdziesiątych firma stanowiła jedno z największych przemysłu drzewnego na świecie. Wraz z dramatycznym zastojem w budów nictwie mieszkaniowym i przemysłowym lat siedemdziesi^ch i początku osiemdziesiątych firma została zmuszona do zaciśnięcia pasa Nie tylko w centrali, ale także w biurach sprzedaży i zakładach produkcji sklej i i wyrobów prefabrykowanych Peg-Top przechodziło przez radykalne zmiany struktury organizacyjnej. W należącym do firmy zakładzie produkcji sklejki w Wisconsin nroces produkcji został w dużym stopniu zautomatyzowany, ale praca poszczególnych pracowników pozostawała w zasadzie taka sama, jak w latach pięćdziesiątych. Menedżer ds. zasobów ludzkich zupełnie nową organizację stanowisk pracy przy korowarce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *