PRACA ROBOTNIKA

Praca robotnika na linii montażowej samochodów może być wzbogacona poprzez (a) przekazanie mu odpowiedzialności za przeprowadzenie kontroli profilu przed montażem szyby, (b) oddanie do dyspozycji bardziej skomplikowanych urządzeń służą­cych do montażu elementów tablicy rozdzielczej oraz (c) uprawnienia do dokonywania oceny przy podejmowaniu decyzji instalowania lusterek, gdy zachodzi podejrzenie o występowanie skazy w tym elemencie.Gdy praca w organizacji podzielona została na stanowiska, następnym krokiem jest pogrupowanie tych stanowisk według pewnego planu, wprowa­dzającego system koordynacji. Taki proces grupowania zadań nazywa się departamentalizacją. Istnieją różne jej rodzaje.Najbardziej rozpowszechnione podejście polega na kumulowaniu podobnych zadań według spełnianej funkcji. W ten sposób powstaje struktura funk­cjonalna.  W wielu firmach zadania są grupowane w wydziałach (działach) produkcji lub operacji marketingu, finansów, księgowości. Grupowanie może dotyczyć także funkcji niższego rzędu. W dziale zasobów ludzkich (kadr) mogą być przykładowo pogrupowane konkretne zadania zatrudnienia, wynagradzania, BHP, szkoleń oraz prowadzenia akt personalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *