UŁATWIENIE PORÓWNAŃ

W trakcie pierwszej sesji Roberta mogła zaznaczyć, że zawsze można się do niej zwrócić po doradztwo i konsultację. Czyniąc tak powinna była podkreślić, że nie podważałaby w ten sposób decyzji, lecz radziła i świadczyła pomoc, oraz że niektóre elementy tego systemu istnieją po to, by stwarzać Ricardowi możliwości samodoskonalenia. Doskonalenie jest formą nauki i rozsądek nakazuje szukanie porady, gdy napotka się zbyt trudny problem. Roberta mogła też wykazać mniej krytycyzmu wobec decyzji Ricarda o sposobie rozwiązania problemu przy wysyłce. Powinna była raczej zaakceptować jego decyzję jako część procesu zbierania doświadczenia i nauki, co jest brane pod uwagę w systemie zarządzania przez cele.Dla ułatwienia porównań, tekst testowej analizy przypadku jest ponumerowa­ny analogicznie do podanych niżej pytań. Irene Glassner utworzyła swoją własną firmę kosmetyczną po odejściu z korporacji o ogólnokrajowym zasięgu, gdzie pracowała na stanowisku kierownika regionu, zarządzając pracą 250 akwizytorów. Na początku zakupiła licencję niedużej włoskiej wytwórni perfum i uruchomiła w wynaję­tej starej hali linię konfekcjonowania perfum.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *