ZATRUDNIENIE

Proces zatrudniania nadaje życie organizacji. Dostarcza ludzi, którzy będą używali swoich mięśni i umysłów dla wypełniania misji organizacji. Z tego względu wiele autorytetów uznaje ten proces za kluczowy w za­rządzaniu. Aby zatrudnić odpowiednią liczbę ludzi, wymagane jest pro­gnozowanie i planowanie. Sukces przy obsadzaniu stanowisk zależy jednak także od dokładnego określenia wymagań, jakie dane stanowisko pracy stawia przed kandydatami oraz wynagrodzenia z tym związanego. Na tej podstawie przeprowadza się poszukiwania, w celu wyróżnienia grupy ludzi, spośród której najbardziej odpowiedni kandydaci mogą być wybrani i włączeni do organizacji. Proces ten nie kończy się w tym punkcie. Wymagane jest ciągłe kierowanie przemieszczaniem się pracownika w ramach organizacji lub poza nią. Takie monitorowanie wzmacniane jest poprzez programy szkolenia i rozwoju (doskonalenia) dla wszystkich pracowników, a także poprzez dokonywanie regularnej oceny osiąganych przez nich wyników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *