BLOKADA EMOCJONALNA

Blokada emocjonalna. Mary miała prawdopodobnie kłopoty z wy­słuchaniem informacji, ponieważ jej myśli były rozpraszane troską o matkę.Aby zrozumieć, co motywuje innych, menedżer musi być wyczulony na wewnętrzne potrzeby i osobiste cele, powodujące ich zachowania.Zanim przejdziemy do dyskusji nad motywowaniem, musimy najpierw podkreślić, że jednostki ludzkie są wielce skomplikowane, a różnice pomiędzy nimi ogromne. W związku z tym „motywacja definiowana jest i opisywana poniżej w kategoriach bardzo ogólnych, niekoniecznie dających się zastosować do każdej osoby.Motywacja określona została jako wewnętrzny stan umysłu i ciała marzenia, życzenia, potrzeby i to, czym człowiek jest kierowany – który pobudza daną osobę i skłania ją do podjęcia działania. Można wyobrazić ją sobie jako „wewnętrzną sprężynę”, która oczekuje na zwolnienie i w rezultacie powoduje pewien typ zachowań. Kiedy stwierdzamy, że dana osoba jest „motywowana”, to mówimy o zachowaniu charakteryzującym się stopniem podjętego wysiłku, wytrwałością oraz jednoznacznością powziętego kierunku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *