FUNKCJA ZARZĄDZANIA

Kierowanie jest funkcją zarządzania wyzwalającą energię organizacji. Wymaga umiejętności komunikowania, wyczulenia w motywowaniu innych oraz talentu przywódczego.Jak pamiętamy, proces zarządzania składa się z pięciu funkcji, wypełnianych w pewnym zamkniętym obiegu. Funkcja kierowania może być porównana do rozrusznika w samochodzie. Włącza ona silnik, czyli „siłę ludzką or­ganizacji. Kierowanie rozpoczyna ruch organizacji i utrzymuje jej kurs na cele. Bez kierowania proces zarządzania zostaje przerwany, a silnik or­ganizacji gaśnie.Funkcja kierowania składa się z trzech zazębiających się subfunkcji i menedżerowie muszą uwzględnić w odpowiednich proporcjach każdą z nich:Jest to głos kadry zarządzającej, indywidualny lub kolektywny, który mówi do organizacji, gdy trzeba podjąć działania. Komunikowanie może być ustne lub pisemne, może być wyrażane nawet mową ciała. Wśród przekazów do innych członków organizacji wyróżnia się informacje i pomysły (idee), instrukcje, nakazy lub polecenia. Celem takich przekazów jest ukierunkowanie działań w ten sposób, aby ludzie wiedzieli, co trzeba robić, a także kiedy, gdzie i jak.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *