GŁÓWNE SKŁADNIKI

Generalnie mówiąc, pracownicy danej organizacji będą wykonywali zalecenia i nakazy z bardzo samolubnego powodu: by zaspokoić nieodpartą potrzebę osobistą. Potrzeba danej osoby może dotyczyć pienię­dzy, bezpieczeństwa, przyjaźni, uznania albo udowodnienia swojej wartości w pracy. Zadaniem dla menedżera jest rozeznanie osobistych potrzeb jego pracowników oraz znalezienie sposobu, za pomocą którego praca będzie je zaspokajała.Przywództwo. Ta „nieuchwytna jakość” pozwala menedżerom na uzasadnione wykorzystywanie władzy nad innymi członkami organizacji. W większości organizacji władza ta jest tylko częściowo odbiciem pozycji i uprawnień menedżera. Przywództwo w o wiele większym zakresie wynika z osobistych umiejętności przekonywania i wywierania wpływu. Skuteczni przywódcy potrafią (a) przewidywać zagrożenia i szanse stające przed grupą oraz (b) kreować warunki, które wpłyną na to, by grupa podążyła za koncepcją przywódcy i jego interpretacją odpowiednich działań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *