INSTRUMENTALNOŚĆ ZADANIA

Roscoe wierzył w instrumentalność nowego zadania oraz przypisywał dużą wartość rezultatowi. Problem leży w jego słabym oczeki­waniu, iż wysiłek doprowadzi do osiągnięcia potrzebnego poziomu wyników pracy. Dyrektor motelu może wzmocnić jego oczekiwanie poprzez (1) prze­prowadzenie kilkudniowego przeszkolenia pod okiem głównego księgowego motelu oraz (2) zaoferowanie swojej obecności każdego wieczoru w celu doradztwa i ułatwienia treningu, zanim Roscoe nie opanuje nowego zadania. Alternatywnym podejściem byłoby, aby dyrektor zastosował koncepcję równej wartości i zaproponował Roscoe’owi, by ten tylko sprawdzał rachunki (bez ich dopisywania), za co dodatkowe wynagrodzenie wynosiłoby na przykład 40, a nie 75 dolarów. Przywództwo kierownicze wyrasta z połączenia wrodzonego talentu i wyuczonej umiejętności wykorzystywania akceptowanej przez innych władzy i wpływu w dążeniu do osiągnięć i celów organizacji.Przywództwo nie jest synonimem zarządzania. Zarządzanie zawiera w sobie pięć funkcji: planowanie, organizowanie, zatrudnianie, kierowanie oraz kontrolę. Przywództwo jest tylko jednym z elementów funkcji kierowania, chociaż niezwykle ważnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *