KAŻDA OSOBA

Maslow ostrzegał, że każda osoba może przyjmować inne priorytety wśród tych potrzeb, w zależności od warunków istniejących w danym czasie. Tak więc pieniądze potrzebne na opłacenie czynszu mogą być najważniejsze pod koniec miesiąca, natomiast potrzeba znalezienia pracy o istotnych dla danej osoby treściach może być najważniejsza przy zmianie miejsca pracy. Hierarchia Maslowa charakteryzuje się jeszcze jednym aspektem waż­nym dla menedżerów. Zakłada mianowicie, że wraz ze spełnieniem danej potrzeby, przestaje ona służyć jako czynnik motywujący. Czynnikiem najsilniejszym staje się wówczas kolejna najniższa nie spełniona potrzeba. Jeżeli wszystkie potrzeby niższego rzędu zostaną zaspokojone, kolejna wyższa nie spełniona potrzeba staje się potrzebą motywującą.Dwuczynnikowa teoria Herzberga. Teoria ta również została już częściowo omówiona w rozdziale 3; odnosi się ona do teorii Maslowa w sposób ukazany na rysunku 3.4. Frederick Herzberg, w teorii znanej powszechnie jako dwuczynnikowa teoria Herzberga utrzymuje, że pierwsze trzy potrzeby z hierarchii Maslowa są stosunkowo dobrze spełniane w prawie wszystkich rodzajach pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *