KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO

Kierowanie jest funkcją zarządzania, która wymaga od praktykujących ją największych umiejętności interpersonalnych. Plany i obsadzone ludźmi struktury organizacyjne pozostają w istocie w bezruchu. Ożywiają się dopiero poprzez siłę komunikowania, motywowania i przywództwa. Są to zdolności, dzięki którym menedżerowie mogą wyzwolić tkwiącą w or­ganizacji energię i umiejętności. Niektórzy menedżerowie jakby od urodze­nia posiadają zdolności oddziaływań interpersonalnych. Większość mene­dżerów jednak osiąga je przez naukę i obserwację oraz rozwija dzięki zbieranemu doświadczeniu i stosowanym rozwiązaniom. Kierowanie jest funkcją zarządzania wyzwalającą energię organiza­cji. Wymaga umiejętności komunikowania, wyczulenia w motywowaniu innych oraz talentu przywódczego. Menedżerowie muszą skutecznie wykorzystywać słowo mówione i pisane w celu przekazania informacji, poleceń i wskazówek dla załogi.Aby zrozumieć, co motywuje innych, menedżer musi być wy­czulony na wewnętrzne potrzeby i osobiste cele, powodujące ich zachowanie.Motywowanie oznacza stosowanie środków, za pomocą których każdy pracownik dąży do osiągnięcia i osiąga cele spełniające jego osobiste potrzeby. Przywództwo kierownicze wyrasta z połączenia wrodzonego talentu z wyuczoną umiejętnością, pomocnych w uzasadnionym korzystaniu z wła­dzy nad innymi w dążeniu do celów organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *