KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

Komunikacja interpersonalna odbywa się w istocie w sytuacji jeden na jednego i twarzą w twarz. Kiedy jednak spojrzymy na komunikowanie w dużej skali, to dwa czynniki muszą być brane pod uwagę. Kanały komunikacji w ramach organizacji przebiegają (1) w dół, gdy na przykład kierownik działu umieszcza notatkę na tablicy ogłoszeń, w górę, jak wówczas, gdy pracownik zgłasza swojemu przełożo­nemu skargę, lub (3) poziomo, gdy jeden dział przesyła informację do drugiego. Więź służbowa (zob. rozdział 5) określa, że komunikowanie w ramach organizacji powinno przepływać w pionie, zgodnie z jej hierarchią. Jest to często powodem występowania problemów w komunikowaniu poziomym, opóźnianym, gdyż więź służbowa jest przestrzegana zbyt rygorystycznie. W związku z tym wiele organizacji określa rodzaje infor­macji, które powinny, lub mogą, przepływać poziomo w ramach tego samego szczebla.Sieci komunikowania opisują sposoby przesyłania lub wymieniania informacji wewnątrz małej grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *