KTÓRY STYL?

Który ze stylów przywództwa wyróżnionych przez Fiedlera będzie prawdopodobnie najbardziej odpowiedni w stosunku do programistów?Wydaje się, że zorientowany na stosunki byłby najbardziej efektywny. Paula posiada nie najsilniejszą władzę wynikającą ze stanowiska, bardzo dobre stosunki z innymi, natomiast zadania programistów są zmienne. Te mieszane warunki sprzyjają efektywności „naturalnego” stylu Pauli.Który styl byłby najodpowiedniejszy w stosunku do pracowników obsługujących komputery? W stosunku do tych pracowników styl zorientowany na zadanie wydaje się najbardziej odpowiedni. Zadanie jest wysoce ustrukturyzowane, grupa ma dobre stosunki z Paulą, jej władza jest silna i akceptowana przez podwładnych.Czy Paula powinna przyjąć różne style dla każdej grupy? Teoria ścieżki do celu sugeruje, by przyjąć styl partycypacyjny lub zorientowany na dokonania w stosunku do programistów; oraz nakazowy lub wspierający w stosunku do obsługi komputerów. W sensie praktycznym zbytnie orientowanie się na zadania może okazać się za trudne dla Pauli, więc styl ten mogłaby przyjmować wyłącznie w odniesieniu do najtrudniejszych sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *