MOTYWACJA KADR KIEROWNICZYCH

Teoria motywacyjna osiągnięć McClellanda zdaje się w szczególności dotyczyć motywacji i dokonań menedżerów. David McClelland, bazując na pracach Maslowa i innych autorów, jest zdania, że muszą być brane pod uwagę trzy dodatkowe potrzeby. W jego opinii jest to zwłaszcza prawdziwe w odniesieniu do menedżerów w krajach Zachodu. Potrzeby wskazane przez McClellanda to:Potrzeba afiliacji (przynależności). Dotyczy to dostrzegalnej potrze­by wielu ludzi do utrzymywania kontaktów społecznych i uzyskiwania aprobaty ze strony innych. McClelland uważa, że potrzeba ta nie dominuje wśród menedżerów.Potrzeba władzy. Może to być potrzeba negatywna, jak wówczas, gdy jedna osoba dąży do dominacji nad innymi wyłącznie w celu wykazania swojej wyższości. Może być także pozytywna, jak ma to miejsce w przypad­ku wielu menedżerów, gdy potrzeba ta zostaje zaspokojona przez uzyskanie władzy niezbędnej do wywierania wpływu na działania przyjęte przez organizację na drodze do jej celów. Potrzeba osiągnięć. Jest to potrzeba osiągnięcia sukcesu. McClelland zauważył, że potrzeba ta jest bardzo wysoko rozwinięta wśród menedżerów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *