NA MIEJSCU DYREKTORA

Jakie działania podjąłbyś na miejscu dyrektora generalnego firmy? Dyrektor generalny firmy łatwo odnajdzie błędy w działalności kierowniczej dyrektora regionalnego. Po pierwsze, każdy przepis na tyle ważny, by za jego pomocą uzasadniać zwolnienie, powinien być komuniko­wany na piśmie. Po drugie, Wilson powinien wyraźnie uświadomić kierow­nikom sklepów, jakie będą konsekwencje łamania tego przepisu. Jasne jest, że w tym przypadku poczucie bezpieczeństwa pracy jest ważną potrzebą osobistą; możliwość zwolnienia stanowiłaby silny czynnik motywujący. Po trzecie, powiadomiony o groźbie napadu przy przenoszeniu pieniędzy do banku dyrektor regionalny powinien był jako przywódca zasugerować sposób, w jaki kierownik sklepu mógł ominąć to zagrożenie (na przykład poprzez zwrócenie się o pomoc do policji przy transporcie pieniędzy do banku).Umiejętne komunikowanie, motywowanie i przywództwo prawdopodob­nie uchroniłoby sklep przed włamaniem i kradzieżą, a także, być może, wyjaśniłoby sytuację w wielu innych sklepach, w których także istniały warunki utrudniające realizację postanowień tego przepisu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *