NA PODSTAWIE DANYCH

Dlaczego psycholog, na podstawie podanych informacji, doszedł do takiego właśnie wniosku? Poniżej podany jest sposób, w jaki wezwany konsultant mógł zinterpretować omówione teorie treści motywowania dla opisania zaistniałej sytuacji.Sally zdaje się być silnie motywowana przez potrzebę osiągnięcia sukcesu w pracy (i dokonała już tego) oraz przez potrzeby niższego rzędu, by utrzymać swój styl życia. Nowa praca nie stwarza, według niej, nowego pola osiągnięć, natomiast może zagrozić części zaspokajanych do tej pory potrzeb związanych ze stylem życia.Chociaż nowa praca stwarza wyzwania i szanse, by wykazać się w sferze zawodowej, to jednak kilka potrzeb dotyczących płacy premii nie jest powiązanych z motywowaniem. Sally wykazuje więcej zainteresowania materialnymi (doty­czącymi egzystencji) potrzebami niż kontaktami społecznymi. Może również odczuwać, że nowe stanowisko nie sprzyja w stopniu oczekiwanym jej samorealizacji. Jeżeli tak, to przeżywa frustrację i cofa się do poziomu ocenienia pieniędzy wyżej od stosunków z innymi i własnego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *