NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY

To raczej dwie najważniejsze potrzeby – uzna­nia i pracy o znaczącej treści – bywają często nie spełnione. Co jest bardzo ważne, autor twierdził, że na poziomie potrzeb wyższego rzędu przełożeni i menedżerowie mogą wywierać największy wpływ na motywowanie pracowników.Zatrzymajmy się na chwilę w tym punkcie, aby dokonać częściowego podsumowania znaczenia obu teorii. Motywacja jest pewnym stanem wewnątrz każdej osoby. Osoba jest „motywowana”, gdy dąży do spełnienia nieodpartych potrzeb wynikających z tego stanu napięcia. Menedżerowie „motywują” lub „dostarczają motywacji”, gdy udostępniają środki lub ustanawiają warunki, w których pracownicy mogą zaspokajać swoje wewnę­trzne potrzeby. Należy zauważyć również, że teorie X i Y McGregora ,ukazują, iż poglądy wyznawane przez menedżerów wpływają na rodzaje stosowanych przez nich sposobów motywowania. Teoria: egzystencja – związki (kontakty społeczne), rozwój (ERG) Alderfera. Clayton Alderfer dokonał rewizji i rozbicia koncepcji Maslowa na trzy podstawowe szczeble potrzeb, a rezultat jego prac nazywany jest teorią egzystencji – związków (kontaktów społecznych) – rozwoju. Teoria ta wnosi do koncepcji Maslowa nowe czynniki, ujmując potrzeby ludzkie następująco:Egzystencja {existence). Zawierają się tutaj wszystkie potrzeby materialne i fizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *