ODBIORCA PRZEKAZU

Odbiorca przekazu musi (6) zinterpretować przekaz i jego znaczenie oraz (7) przedsięwziąć działania zamierzone przez menedżera; a także, jeżeli jest to konieczne, odbiorca musi (8) dążyć do uzyskania wyjaśnień lub weryfika­cji przekazu od menedżera poprzez sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne w komunikowaniu się osiągane jest przez powtórzenie przekazu lub zadawanie pytań w celu uzyskania wyjaśnień. Proces komunikowania się jest niepełny, gdy tego rodzaju sprzężenie zwrotne nie występuje.  Proces komunikowania jest często zakłócany przez występujące w nim przeszkody, zwane szumem. Szumy te mogą być jawne i występować w formie fizycznej. Mogą również przybrać formy bardziej subtelne, jak wówczas, gdy odbiorca jest rozpraszany przez inne myśli wymagające jego uwagi. Ze względu na powszechne występowanie drugiego typu zakłóceń- barier, sztuka słuchania uznawana jest za ważny element dobrego komunikowania się. Z uwagą słuchać musi przekazu odbiorca, a także menedżer, sprzężony zwrotnie z pracownikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *