PRZYWÓDZTWO

Wydaje się, że menedżerowie muszą podejmować się przywództwa jako części funkcji kierowania. Odpowiedni styl przywództwa będzie jednak zależał od (1) czynników samej sytuacji (jak ukazali to Fiedler i inni),czynników dotyczących podległych pracowników (rodzaje i siła potrzeb oraz oczekiwań związanych z pracą) oraz (3) czynników związanych z osobowością menedżera, a także jego umiejętnościami autentycznego stosowania różnych stylów. W związku z tym wyczulenie na innych, zdrowy rozsądek oraz elastyczność prezentowane przez menedżera są kluczowe dla efektywnego przywództwa. Są to rzadko spotykane i wartościowe cechy, które wymagają dużo uwagi i doskonalenia.Pauli, kierownikowi w centrum przetwarzania da­nych, podlega kilku programistów oraz kilka osób pracujących przy komputerach. Z natury Paula jest wrażliwa na potrzeby innych ludzi. Według niej praca programistów jest wielce złożona i zmienna. Z drugiej strony, praca pozostałych osób jest rutynowa i silnie ustrukturyzowana, wymaga także wielkiej dokładności. Stosunki Pauli z obiema grupami są dobre. Istnieje jednak pewna niejasność co do zakresu jej uprawnień i rzeczywistej pozycji władczej, ponieważ jej pracownicy otrzymują czasami sprzeczne polecenia od dyrektora działu obsługującego system informowania kierow­nictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *