SPOŁECZNE WYKORZYSTANIE

Menedżerowie muszą skutecznie wykorzystywać słowo mówione i pisane w celu przekazania informacji, poleceń i wskazówek dla załogi. Komunikowanie kierownicze służy dwóm istotnym celom: tłumaczy abstrak­cyjne cele i plany na język wyzwalający działania pracowników, a także, cementuje organizację w działaniach we wspólnym kierunku. Komunikacja jest środkiem, poprzez który kierownictwo wysyła i otrzymuje informacje. Proces komunikowania może składać się z wymiany wiadomości; może być też jednostronny, tak jak w sytuacji, gdy menedżer przekazuje zalecenia, które powinny być realizowane, lub nakazy, które mają być wykonane, nie zwracając uwagi na reakcje swoich ludzi.Nawet jeżeli zamiarem menedżera jest przekaz jednostronny, to w istocie sam proces jest wymianą społeczną.  Menedżer decyduje o tym, jakie informacje czy działania muszą być przekazane, formułuje je w postaci przekazu oraz (3) przekazuje poprzez odpowiednie kanały, mową, na piśmie lub poprzez mowę ciała. (4) Przekaz otrzymany jest przez odbiorcę poprzez (5) słuchanie, czytanie lub obserwację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *