ZWIĄZKI I KONTAKTY

Związki (kontakty społeczne; relatednesś). W tej grupie zawarte są potrzeby związane z utrzymywaniem stosunków z ludźmi nam bliskimi.Rozwój (growth). Zawiera wysiłki w kierunku samodoskonalenia poprawy własnego środowiska.Maslow twierdził, że ludzie podążają w górę skali potrzeb poprzez „postępujące spełnianie”. Alderfer jest jednak zdania, że jeśli dana osoba nie może piąć się do góry po szczeblach spełniania potrzeb, wówczas cierpi ona na „regresję spowodowaną frustracją” i posuwa się do tyłu, dążąc do spełniania potrzeb poprzez rzeczy materialne i fizyczne. Liczne zachowania ludzkie są, zgodnie z tą teorią, nie do przewidzenia, gdyż zachodzą interakcje między różnymi szczeblami potrzeb.Teoria motywacyjna osiągnięć McClellanda zdaje się w szczególności dotyczyć motywacji i dokonań menedżerów. David McClelland, bazując na pracach Maslowa i innych autorów, jest zdania, że muszą być brane pod uwagę trzy dodatkowe potrzeby. W jego opinii jest to zwłaszcza prawdziwe w odniesieniu do menedżerów w krajach Zachodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *