NA MIEJSCU DYREKTORA

Jakie działania podjąłbyś na miejscu dyrektora generalnego firmy? Dyrektor generalny firmy łatwo odnajdzie błędy w działalności kierowniczej dyrektora regionalnego. Po pierwsze, każdy przepis na tyle ważny, by za jego pomocą uzasadniać zwolnienie, powinien być komuniko­wany na piśmie. Po drugie, Wilson powinien wyraźnie uświadomić kierow­nikom sklepów, jakie będą konsekwencje łamania tego przepisu. …

Z PRZYKŁADU

Greg Wilson, dyrektor regionalny sieci sklepów odzieżowych, mocno podkreślał swoim kierownikom sklepów, że cała uzyskana gotówka musi być codziennie wieczorem, przed zamknięciem sklepu, składana w najbliższym banku. By zaakcentować to jeszcze mocniej, stwierdził: „Firma nie chce narażać się na włamania tylko dlatego, że zostawicie gotówkę na noc w kasie sklepowej”. …

UZNANIE TEORII

Gdy uznaje się teorię X, to ludzi postrzega się poprzez pryzmat następujących założeń: (1) ludzie nie lubią pracować, (2) wymagają ciągłego nadzoru, (3) unikają podejmowania odpowiedzialności oraz (4) preferują ponad wszystko poczucie bezpieczeństwa oraz nagrody pieniężne. Gdy uznaje się teorię Y, to założenia te wyglądają następująco:ludzie akceptują pracę jako normalny i …

DZIELENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dzielenie odpowiedzialności. Podejście to zostało oparte na koncepcji podkreślającej potrzebę traktowania ludzi jako wartościowego zasobu. Uwzględnia ono fakt, że pracownicy mogą wnieść bardzo istotny wkład w planowanie, w jaki sposób najlepiej można wykonywać powierzoną im pracę. W rezultacie uczestnictwa (wraz z kierownictwem) w podejmowaniu decyzji na temat swojej pracy, pracownicy …

SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ PROROCTWA

Realizacja funkcji kierowania jest w znacznym stopniu odbiciem poglądów danego menedżera na temat natury ludzkiej. W historii pojawiły się trzy koncepcje odpowiedzi na pytanie: co najlepiej motywuje ludzi w pracy?Pieniądze. Według tradycyjnej koncepcji (na której Frederick W. Taylor oparł swój akordowy system płac) najlepszymi bodźcami były: nagrody finansowe. Podejście to …

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Generalnie mówiąc, pracownicy danej organizacji będą wykonywali zalecenia i nakazy z bardzo samolubnego powodu: by zaspokoić nieodpartą potrzebę osobistą. Potrzeba danej osoby może dotyczyć pienię­dzy, bezpieczeństwa, przyjaźni, uznania albo udowodnienia swojej wartości w pracy. Zadaniem dla menedżera jest rozeznanie osobistych potrzeb jego pracowników oraz znalezienie sposobu, za pomocą którego praca …

FUNKCJA ZARZĄDZANIA

Kierowanie jest funkcją zarządzania wyzwalającą energię organizacji. Wymaga umiejętności komunikowania, wyczulenia w motywowaniu innych oraz talentu przywódczego.Jak pamiętamy, proces zarządzania składa się z pięciu funkcji, wypełnianych w pewnym zamkniętym obiegu. Funkcja kierowania może być porównana do rozrusznika w samochodzie. Włącza ona silnik, czyli „siłę ludzką or­ganizacji. Kierowanie rozpoczyna ruch organizacji …

KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO

Kierowanie jest funkcją zarządzania, która wymaga od praktykujących ją największych umiejętności interpersonalnych. Plany i obsadzone ludźmi struktury organizacyjne pozostają w istocie w bezruchu. Ożywiają się dopiero poprzez siłę komunikowania, motywowania i przywództwa. Są to zdolności, dzięki którym menedżerowie mogą wyzwolić tkwiącą w or­ganizacji energię i umiejętności. Niektórzy menedżerowie jakby od …

PRZED SKLEPEM

Niedługo po tej wizycie Joe spotkał przed swoim największym sklepem pikietę, z transparentami stwierdzającymi, że WKNG nie przestrzega przepisów określających stosunki między pracodaw­cą i związkami zawodowymi.. Geraldine Fitz, którą Joe zatrudnił na stanowisku dyrektora general­nego i która odpowiadała za działalność sklepów, zawiadomiła go o tym, że od przyszłego roku będzie …

PRZYPADEK ROZWOJU FIRMY

Dla ułatwienia porównań, tekst testowej analizy przypadku został ponumero- wany w sposób analogiczny do zawartych poniżej pytań. Firma produkująca i handlująca modelami i grami World of Kits’n’Games (WKNG) rozwinęła się z hobby Joego Burnsa, urzędnika państwowego. Pierwotnie wykonywał on zestawy modeli w swojej piwnicy i sprzedawał je drogą pocztową. W 1980 …